Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Komunitní prostor Smíchov

O PROJEKTU

FINANCOVÁNÍ:

Na přípravě projektu pracujeme už několik let. Proběhla veřejná architektonická soutěž a v současné době jsme v poslední fázi připrav před realizací vítězného projektu v režii ateliéru MCA. Bulletin a návrh rekonstrukce naleznete zde.

Podařilo se nám úspěšně zajistit finance na rekonstrukci interiéru a provoz komunitního centra na dva roky (15,8 mil. Kč*), stále nám však chybí finance na rekonstrukci topení. Abychom mohli začít schází nám poslední milión.

Jestli naše snažení chcete podpořit finančně, můžete tak učinit skrze náš účet 2300335514/2010 (přidejte prosíme specifický symbol 55), nebo prostřednictvím QR kódů. Bude vám vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely.

*Zdroje získaných financí 

Operační program Praha – pól růstu ČR

Členové sboru ČCE Smíchov

Městská část Praha 5

Perpetuum stabile – divadelní soubor KP Náš prostor je stálé ještě v rekonstrukci, ale díky podpoře MČ Praha 5 a studia Tep39 v roce 2021 se nám podařilo realizovat bohatý program…  BŘEZEN – ČERVEN v prostorech evangelického kostela na Smíchově proběhlo několik otevřených divadelních workshopů. Vedení a programové řízení zajišťovala Bc. Katarzyna Kamecka. Během těchto workshopů se utvořila skupina zájemců o divadelní tvorbu.  ZÁŘÍ členové této skupiny spolu s dalšími dobrovolníky uskutečnili pouliční happening – Free Listening, čili “Naslouchání zdarma”. Šlo o akci zaměřenou na přímou interakcí lidí ve veřejném prostoru a podporu osob, které potřebují vyslechnut. Vytvořili jsme prostor pro mezilidské sdílení se, naplněné respektem jednoho k druhému a schopností naslouchat jiným (dalekým či blízkým).  ŘIJEN – PROSINEC skupina začala práci nad inscenaci. Představení bude primárně určeno místní komunitě a jeho výchozím bodem jsou rozhovory s místními lidmi (divadelní metodou Verbatim).  Soubor postupně vytváří svoji experimentální metodu práce a bude v roce 2022 pořádat otevřené vzdělávací aktivity pro veřejnost, otevřené tréninky a workshopy. Cílem projektu je vytvoření podmínek ve kterých divák není pasivním konzumentem umění, ale má možnost se s nim hlouběji identifikovat a jako jedinec vnímat sebe sama jako součást většího lidského kolektivu a jeho příběhu.  Těšíme se na setkáni v roce 2022!Perpetuum_stabile

VIZE

Naší vizí je otevřít vznikající multifunkční prostor jak potřebám komunitního centra, tak i veřejnosti, která by prostor mohla využít k organizaci dalších kulturních aktivit. Smíchovský sbor má mnoholeté zkušenosti s aktivizací života místní komunity. Přestože v současné době nejsme komunitním centrem, v rámci našeho provozu probíhá celé spektrum sociálních, kulturních a pohybových aktivit. Vzniklé KC bude navazovat na dosavadní činnost – podporovat sociální soudržnost a integraci osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity, a to například prostřednictvím poskytování finančního a právního poradenství a dalších služeb.

Hlavním tématem je harmonie tří oblastí života člověka, kterou reprezentuje zástupně trojice slov:

Dech, Příběh a Čin

ZAPOJ SE

Jestli máte nějaký nápad, který byste chtěli v prostorách sami realizovat, kontaktujte nás na:

facebook/kpsmichov

737 483 856

info@kpsmichov.cz