Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

2022 Neděle Díkčinění, VP, nedělní školka

V neděli 9. 10. 2022 jsme slavili v našem kostele na Smíchově Díkčinění zároveň s vysluhováním večeře Páně. Při této příležitosti byly děti poprvé v tomto školním roce v nedělní školce. Po bohoslužbách se konal společný brunch, na který navazoval odpolední výlet do Prokopského údolí.