Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dokumenty sboru

Komplexní metodika a evaluace projektu Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov

reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001851

Komplexní metodika a evaluace projektu Školy a děti s OMJ jako součást komunitního života

reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002141

Výroční zprávy a hospodaření 

Projekty a jejich financování:

ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PROSTORÁCH ČCE SMÍCHOV:

Cílem projektu je realizace rekonstrukce prostor kostela Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Praze 5 Smíchov za účelem rozvoje registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi. 

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002315

Projekt bude realizován v termínu 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Hlavním městem Praha 

PROJEKT VZNIK KOMUNITNÍHO CENTRA ČCE: 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vznik kulturně komunitního centra za účelem podpory sociální

soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity.

Rekonstrukce objektu sboru umožní provozování např. finančního

a právního poradenství pro CS.

VZNIK KOMUNITNÍHO CENTRA ČCE 

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001645.

zahájení projektu: 1. 12. 2020.

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 11. 2021.

Název příjemce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov.

Místo realizace projektu: Na Doubkové 8/2040, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Rozpočet projektu: 10 000 000,00 Kč

PROJEKT ŠKOLY A DĚTI S OMJ JAKO SOUČÁST KOMINTNÍHO ŽIVOTA 

Cíl projektu:

Cílem projektu je spolu s místními ZŠ a SŠ prostřednictví komunitních volnočasových a neformálních aktivit vznikajícího komunitního centra FS ČCE Smíchov integrovat jejich žáky s odlišným mateřským jazykem s ostatními, podporovat jejich společné vzdělávání i trávení volného času a současně více zapojit místní neziskové organizace do vzdělávacího procesu a školy do komunitního života.

Projekt je zaměřen na rozvíjení sociálních kompetencí žáků, budování respektu ke kulturní rozmanitosti a zlepšovaní podmínek pro začleňování dětí a žáků s OJM.

ŠKOLY A DĚTI S OMJ JAKO SOUČÁST KOMINTNÍHO ŽIVOTA 

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002141.

Termín realizace projektu: 1. 11. 2021 – 30. 6. 2023.

Dokumentace pro Školy a děti s OMJ jako součást komunitního života

Metodika a evaluace projektu: Školy a děti s OMJ jako součást komunitního života

PROJEKT VZNIK A PROVOZ KOMUNITNÍHO CENTRA ČCE SMÍCHOV

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat CS projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a zbavovat tak Smíchov znaků vyloučené lokality. Projekt plánuje podpořit nejméně 160 účastníků a 100 uživatelů.
 

Projekt Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov je spolufinancován Evropskou unií.

reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001851

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

 

PERPETUUM STABILE – DIVADELNÍ SOUBOR KP

Náš prostor je stálé ještě v rekonstrukci, ale díky podpoře MČ Praha 5 a studia Tep39 v roce 2021 se nám podařilo realizovat bohatý program…

BŘEZEN – ČERVEN v prostorech evangelického kostela na Smíchově proběhlo několik otevřených divadelních workshopů. Vedení a programové řízení zajišťovala Bc. Katarzyna Kamecka. Během těchto workshopů se utvořila skupina zájemců o divadelní tvorbu.

ZÁŘÍ členové této skupiny spolu s dalšími dobrovolníky uskutečnili pouliční happening – Free Listening, čili “Naslouchání zdarma”. Šlo o akci zaměřenou na přímou interakcí lidí ve veřejném prostoru a podporu osob, které potřebují vyslechnut. Vytvořili jsme prostor pro mezilidské sdílení se, naplněné respektem jednoho k druhému a schopností naslouchat jiným (dalekým či blízkým).

ŘIJEN – PROSINEC skupina začala práci nad inscenaci. Představení bude primárně určeno místní komunitě a jeho výchozím bodem jsou rozhovory s místními lidmi (divadelní metodou Verbatim).

Soubor postupně vytváří svoji experimentální metodu práce a bude v roce 2022 pořádat otevřené vzdělávací aktivity pro veřejnost, otevřené tréninky a workshopy.

Cílem projektu je vytvoření podmínek ve kterých divák není pasivním konzumentem umění, ale má možnost se s nim hlouběji identifikovat a jako jedinec vnímat sebe sama jako součást většího lidského kolektivu a jeho příběhu.

Těšíme se na setkáni v roce 2022!

Perpetuum_stabile

Archív programů Komunitního prostoru Smíchov

Zobrazit více