Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

vzpomínkové setkání u příležitosti 70. výročí smrti Milady Horákové.

28. Červen 2020

Synodní rada českobratrské církve evangelické a farní sbor ČCE v Praze na Smíchově zvou na vzpomínkové setkání u příležitosti 70. výročí smrti Milady Horákové.

Setkání se koná před budovou smíchovského evangelického sboru, jehož byla M. Horáková členkou. Začátek je v 15.00 hod.

Předběžný program:
– vzpomínka na M. Horákovou
– biblické slovo
– společný zpěv
– modlitba