Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Bohoslužby vede M.C. Putna

23. Červen 2019

Bohoslužbu povede prof. M.C. Putna, farář Maroš Klačko je na výjezdě s mládeží v Cambridge, UK.