Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Šest na pětce – Kukal Quartet

14. Září 2023

Více informací o celém projektu

Zahajovací koncert cyklu komorních koncertů “Šest na pětce”, jež proběhne od září do prosince.
Zazní skladby Ondřeje Kukala, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka.

základní vstupné 400 Kč

Doprovodný program: Kavárna loučení – čas na sdílení našich zkušeností s odchodem blízkých, nutná registrace

doprovodný program je zdarma