Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Ranní modlitby

14. Únor 2023

úterý 14. a 28. února od 7:30

Modlitby cestou do práce, do školy. Otevřené ekumenické setkání, na které srdečně zveme křesťany všech denominací. Modlitební setkání se konají jednou za dva týdny.
Modlitební setkání dává příležitost k modlitbám tichým i hlasitým, k díkům i prosbám. Společně s druhými se můžeme modlit jeden za druhého, za sbor, za osobní i společenské problémy.