Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Neděle Sexagesima

20. Únor 2022

Káže Ondřej Zeman, student magisterského oboru teologie na ETF UK a předseda seniorátního odboru mládeže východomoravského seniorátu.

Od 9:30

Ve sborové místnosti – z boku kostela

Tuto neděli budeme zkoušet živé vysílání smíchovských bohoslužeb prostřednictvím facebooku (tuto platformu volíme z důvodu rekonstrukce našeho kostela, jako provizorní variantu, proto prosíme o trpělivost). Živé vysílání by se tak mělo před 9:30 ráno objevit mezi příspěvky smíchovské sborové stránky na facebooku odkaz zde: https://www.facebook.com/ccesmichov