Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Neděle 17. po sv. Trojici

09. Říjen 2022

Káže Anna Pokorná.

Od 9:30 v kostele Na Doubkové 8.

Tuto neděli 9. 10. budeme slavit neděli Díkčinění a bude vysluhována večeře Páně. Bude také první nedělní škola v novém školním roce, tak přijďte i s dětmi!
Po bohoslužbách jste všichni zváni na společný brunch. Doneste, prosím, něco dobrého k snědku. Rodiny s dětmi jsou také zvány na společný odpolední výlet. Vyrazíme v 11:46 nebo ve 12:46 ze Smíchovského nádraží vlakem do Řeporyjí a odtud půjdeme Daleckým údolím do údolí Prokopského. Po cestě budeme pátrat po zkamenělinách a výlet zakončíme návštěvou pivovaru Prokopák.