Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Neděle 14. po sv. Trojici

18. Září 2022

Káže David Balcar.

Od 9:30 v kostele Na Doubkové 8.

Při bohoslužbách zazpívá SPZ. Bude zároveň vysluhovaná Večeře Páně. Po bohoslužbách proběhne rozloučení s farářem Marošem Klačko.
Rozpis kazatelů můžete sledovat také na našich stránkách: http://ccesmichov.cz/co-delame/bohosluzby-a-svatosti/bohosluzby-atd/