Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Milostivé léto 2020

30. Březen 2020
Milostivé léto

„Šest let budeš osívat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo… Co země v odpočinutí sama zplodí, bude vaší potravou, pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté.“

Lv 25, 3-6

Milostivé léto je projekt našeho sboru, jehož smyslem je jednou za šest let soustředit maximálně možnou sumu peněz, aniž by přitom byly omezeny náklady na nejnutnější opravy kostela a jeho provoz, a tu pak věnovat na pečlivě vybraný charitativní účel.

Důvodem vzniku této akce je přesvědčení, že bychom neměli podléhat duchu doby a starat se, i když svědomitě, především o své potřeby a majetek, ale že je potřebné pomáhat více i druhým. Křesťana zdobí otevřená bible, ale neměl by zapomínat ani na otevřenou náruč.

A proč vlastně Milostivé léto? Přímou inspirací tohoto projektu je několik míst v bibli (např. Lv 25), kde Hospodin vyzývá svůj lid, aby každý sedmý rok neobdělával půdu a o to, co na ní samo vyroste, se podělil s potřebnými. Je to výzva s velkým důrazem na svobodu člověka od hmotné i jakékoli jiné závislosti, výzva k plnému spolehnutí se na Boží přítomnost.

Poprvé jsme Milostivé léto vyhlásili v roce 2014. V červnu jsme vypsali výběrové řízení, do kterého se mohli se svým projektem hlásit jak jednotlivci, tak i organizace. Celkem jsme obdrželi 69 žádostí. Proces výběru nebyl snadný a o konečném vítězi hlasovali samotní členové sboru.

Příjemcem daru ve výši 200.000 kč se nakonec stala vozíčkářka Linda, která má od narození kvadruspastickou formu dětské mozkové obrny postihující všechny 4 končetiny. Pohybuje se na mechanickém vozíku pouze s pomocí druhé osoby a asistenci potřebuje téměř na veškeré denní činnosti. Navíc musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Lindě je 22 let a vystudovala střední dívčí katolickou školu v Praze. Nyní z domova studuje kurz tvůrčího psaní. Již publikovala svůj deník ze svaté pouti po Španělsku, který je volně ke stažení na stránkách Městské knihovny. Během 3 let plánuje napsat knihu o svém životě jako inspiraci pro jiné. Dále by ráda studovala španělštinu, pořádala literární večery a snad i znovu navštívila Španělsko.

 

Tento rok se bude Milostivé léto opakovat.