Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Jan Horálek

redaktor sborového časopisu Alfa a Omega

náhradník staršovstva

janhoralek47@seznam.cz