Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Aleš Kratochvíl

Místokurátor staršovstva
provoz a hospodaření

ales.kratochvil@evangnet.cz