Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Konfirmační slavnost + sborová neděle

21. Červen 2020

Bohoslužby s konfirmační slavností spojené zároveň se sborovou nedělí