Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Vize

V prostředí nových možností, společnosti duchovního hledání, odcizení a nejistoty jako místní farní sbor ČCE na Smíchově, jako otevřené společenství, které je součástí světového křesťanství, chceme komunikovat pro současného člověka Evangelium a působit k rozvoji osobní víry a k rozvoji vzájemné podpory jednotlivců, rodin a skupin všech generací s cílem oslavit Boha ve světě a vnášet hodnoty víry, naděje a lásky do všech oblastí života společnosti.