Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog X _ Vždy nasleduj hlas své touhy

24. Listopad 2019

Meditace nad pátým slovem z desatera: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho služebníku ani po jeho služebnici ani po jeho dobytku ani vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Doporučujeme filmový komentář Kieślowského Dakalog 10