Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog 9 _ Nežárli na nevěrného partnera

17. Listopad 2019

Meditace nad pátým slovem z desatera: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního.“!

a také nad událostmi 17. listopadu 1989.

Doporučujeme filmový komentář Kieślowského Dakalog 9