Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog 8 _ Informace použiješ vždy ve svůj prospěch

10. Listopad 2019

Meditace nad pátým slovem z desatera: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“!

Doporučujeme filmový komentář Kieślowského Dakalog 8