Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog 6 _ Neznásilníš svoje city věrností

20. Říjen 2019

Meditace nad pátým slovem z desatera: „Nezcizoložíš“!

Doporučujeme filmový komentář Kieślowského Dakalog 6