Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog 2 _ Lži v jménu Boha

15. Září 2019

Meditace nad druhou „smérovkou ke svobodě“:

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.