Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dekalog 1 _ Vytvoř si svého Boha

08. Září 2019

Meditace nad první ze „směrovek ke svobodě“:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Nebudeš mít jiného boha mimo mne“ Exodus 20,2-3