Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dakalog 7 _ Když to jde, tak moralizuj!

27. Říjen 2019

Meditace nad pátým slovem z desatera: „Nepokradeš“! a zároveň nad výročím vzniku Československa.

Doporučujeme filmový komentář Kieślowského Dakalog 7