Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

cyklus koncertů Šest na pětce: Tereza Horáková a Jiří Havrlant 27. 10. 18:00

27. Říjen 2023

koncert klasické hudby / chrám / vstupenky na portálu GoOut

Třetí z cyklu komorních koncertů “Šest na pětce”

Tereza Horáková se narodila roku 1999 v Praze. S hrou na housle začala v Základní umělecké škole v Hostivaři u MgA. Ondřeje Štochla. Od roku 2015 studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Pavla Kudeláska. Již od útlého věku se s úspěchem účastnila soutěží. Pravidelně navštěvuje mezinárodní interpretační kurzy, např. Allegro Vivo v rakouském Hornu ve třídě houslistky Sophie Jaffé i masterclassy, např. s houslistkou Cynthia Freivogel. Již od dětství projevovala velký zájem o interpretaci soudobé hudby. Vystupovala jako sólistka s Komorním orchestrem Berg, dále se souborem Opera diversa a sólově vystoupila také na koncertech uměleckého sdružení Konvergence a na festivalu soudobé duchovní hudby Forfest. Je členkou tria Helix, které se zaměřuje především na interpretaci soudobých děl českých i zahraničních autorů. S triem Helix vystoupili na tuzemských i zahraničních festivalech soudobé hudby. V roce 2021 provedla v rámci absolventského koncertu 1. Houslový koncert Karola Szymanowského s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Miriam Němcové. Tereza se rovněž věnuje interpretaci staré hudby, zejména německého baroka. Působila jako koncertní mistr Barokního orchestru Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Pravidelně vystupuje s některými českými barokními soubory, jako je Concerto Aventino, Collegium Marianum nebo Czech ensemble baroque. V současné době studuje na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber ve třídě prof. Natalie Prishepenko.

Program:

  • H. I. F. Biber: Sonáta F dur pro housle a continuo
  • G.Ligeti: Hungarian rock pro sólové cembalo
  • Juan Muñoz: Bailatta estrafalaria
  • Darius Milhaud: Sonata pro housle a cembalo, op. 257
  • J. S. Bach: Siciliana a Presto ze sonáty g moll pro sólové housle, BWV 1001
  • Wilhelm Friedemann Bach: Fuga c moll pro sólové cembalo
  • Marie Nečasová: “Soucit a takový podivný pocit laskavosti” – skladba pro cembalo a housle
  • Valentin Silvestrov: Postludium