Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Vzdělání a pastorace

Biblické hodiny, hodiny náboženství pro děti, konfirmační příprava, mládež, pastorační návštěvy, poznávací výlety.

Biblické hodiny se konají pravidelně v úterý od 14.45 hodin na faře.

Jedná se o přibližně hodinové setkání a rozhovor nad vybraným oddílem biblického textu. Zpravidla se střídají novozákonní a starozákonní texty.

Hodiny náboženství pro děti se konají po dohodě s bratrem farářem

Jedná se o hodinové setkání dětí od 5 do 14 let.

Konfirmační cvičení

Jedná se o setkání konfirmandů, kteří se připravují na konfirmaci, tedy přiznání/potvrzení vlastního křtu z dětství.

Mládež čtvrtek 17 hodin

Setkání mladých křesťanů zpravidla starších 14 let se zamýšlením nad biblickými texty, ke společným modlitbám a zpěvu.

Křesťanská služba

Pastorační návštěvy zabezpečuje tým lidí, kteří se sdružují v tzv. „křesťanské službě“. Po domluvě je možné se sejít také s farářem.

Poznávací výlety

Každým rokem pořádáme sborový výlet, na který vyrážíme zpravidla jednu červnovou sobotu. Během cesty vždy navštívíme několik pamětihodností ve vybraném koutě naší republiky.  Absolvujeme prohlídku zámku, projdeme se parkem, prozkoumáme skanzen nebo se necháme poučit v muzeu či památníku. Nezapomeneme přitom ani na zastávku na společný oběd. Výlet je vhodný i pro seniory.