Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Smíchovští příležitostní zpěváci

SPZ

Jedná se o nevelké, ale pestré uskupení zpěváků a hudebníků všech věkových kategorií. Rádi uvítáme posily — ryzí amatéry i ochotné profesionály, zpěváky, instrumentalisty i obojetné.

Těšíme se na vás

Aktuálně:

říjen 2023

V letošním roce jsme několikrát vystoupili při bohoslužbách a také jsme zazpívali na Noci kostelů v našem chrámu. Záznamy z našich vystoupení si můžete pustit na sborovém youtube kanále ČCE Smíchov – YouTube.  Aktuálně chystáme program na instalaci našeho nového faráře Jonatana Hudce (který také hezky zpívá), která se bude konat 5. listopadu.

Na Vánoce připravujeme Chválu koled od Benjamina Brittena.Noty (většinu) najdete zde


Naše videoklipy:

Otmar Mácha – Požehnaný Bůh na věky – Zpívá SPZ Q

Petr Eben – Smiluj se Bože, v podání SPZ – Q

James E. Moore jr. – Spirit of God, zpívá SPZ – Q

Traveller’s Prayer (Poutníkova modlitba) – John Renbourn, Zpívá SPZ – Q

Koncert SPZ na Kunětické hoře:


ARCHIV

prosinec 2022

Největší událostí letošního roku bylo v dubnu slavnostní otevření kostela po rekonstrukci, při kterém jsme zazpívali Vivaldiho Gloria. Bylo radostné vystoupit v krásně zrekonstruovaném prostoru, který byl utěšeně zaplněný. To nás tak naladilo, že jsme si troufli na další větší kus a 25. prosince jsme provedli mši Missa Brevis Jiřího Pavlici. Krásný zážitek byl umocněn koncepcí celých bohoslužeb, které vedla naše farářka Anička Pokorná, která zpívala i sopránové sólo.


leden 2022

Na našem zimním soustředění v Libštátě jsme pilně pracovali na největším kusu našeho programu v prvním půlroku roku 2022, kterým je Vivaldiho Gloria. Z důvodu trvající rekonstrukce kostela ještě neplánujeme naše pravidelná vystoupení jednou měsíčně při bohoslužbách.


prosinec 2021

V neděli 19. prosince jsme doprovodili dětskou vánoční hru několika písněmi a hned po Vánocích začneme zkoušet repertoár na další pravidelná vystoupení při bohoslužbách, pro příležitost otevření kostela po rekonstrukci a také na Velikonoce. Hlasivky si protáhneme a kolektiv utužíme na soustředění v Libštátu pravděpodobně hned na začátku ledna.


říjen 2021

Po vystoupení v rámci oslavy 90. výročí stavby našeho chrámu radostně pokračujeme v přípravě na další vystoupení, která jsou plánována na 14. 11. 2021 v našem kostele na Smíchově, 5. 12. v evangelickém kostele v Roztokách a také na čtvrtou adventní neděli 19. 12., kdy vystoupíme při dětské hře v kostele u Martina ve zdi.


září 2021

Na letošním letním soustředění v Pusté Rybné jsme se věnovali programu na období letošního podzimu. Prvním vystoupením SZP bylo vystoupení 3. 10. 2021 při bohoslužbách a odpoledním programu v rámci oslavy 90. výročí stavby našeho chrámu.


2019

Máme za sebou Květnou neděli, při které jsme vystoupili spolu s dětmi. Při Noci kostelů nakonec letos nevystoupíme. Zpestříme ale tradičním způsobem první bohoslužby v měsíc, tj. 5. května a 2. června (Where You there, Benedicamus, Bless the Lord, Spirit of God, Každý den Pán mi sílu dává)

SPZ vede Daniel Mikolášek – více o něm v článku pro Český rozhlas D-dur

Zimní soustředění v Libštátě. 18. – 20. ledna 2019


2018

Na Noc kostelů 2018 spojilo síly s SPZ hned několik sborů a zaznělo Te Deum Antonína Dvořáka a řada dalších menších skladeb. Článek o Noci Kostelů na Smíchově byl publikován na stránkách České sbory, videozáznam vystoupení je ZDE.


2017

V roce 2017 zazněla ve smíchovském kostele na Noci kostelů Missa Brevis Jiřího Pavlici.