Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Církev a společenské aktivity

Sborová neděle

Nepravidelně pořádáme v návaznosti na nedělní bohoslužby oběd s programem pro děti nebo procházkou po okolí.

Tábor pro děti

Momentálně se podílíme na organizaci letního tábora bratra Kálefa pro starší děti (12-15). Bližší informace Vám rád poskytne náš bratr kostelník Kryštof Maláč (722 551 958).

Pobyt nejen pro rodiny s dětmi

Jedná se o týdenní sborovou dovolenou v Chorvatsku začátkem září s ranním a večerním duchovním programem. Pro bližší inforamce kontaktujte sborového bratra Richarda Jenča (605 346 687)

Noc kostelů

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

 

Platforma „Sousedění“

Platforma „Sousedění“ je otevřený prostor, který propojuje organizace kolem parku Na Skalce. Cílem je spolupráce, aktivní vstupování do veřejného prostoru a aktivizace občanů žijících v sousedství. Pravidelně se tak zapojujeme do dnů Prahy 5, do sousedských slavností Zažít město jinak a spolupracujeme na dalších větších či menších projektech. V platformě Sousedění patří Člověk v tísni (pobočka na Praze 5), Městká knihovna (pobočka Ostrovského), Základní škola Santoška, Gymnázium Na Zatlance, kontaktní centrum Sananim a další.

Erasmus +

Sbor je akreditovaná vzdělávací instituce v rámci projektu Erasmus + a hostí 2 dobrovolníky Evropské dobrovolné služby.

Ekumena

Sbor volně spolupracuje s křesťanskými církvemi na Smíchově.

Kavárenský klub „Do nebe“

Jedná se o experimentální prostor na terase kostela, kde se nepravidelně pořádají koncerty, přednášky, vernisáže výstav, promítání filmů.

Audiovizuální noční meditace Nocturno

Jedná se o experimentální autorskou interveci do sakrálního prostoru v podání studentů různých oborů. Projekt je podporen městkou částí Praha 5.

 

 

 

 

Das Untere Licht

Výstava obrazů, fotografií, světelných objektů a soch, přímo v našem kostele.