Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Chci se zapojit do některé ze služeb sboru

Chcete-li se jakkoli zapojit, neváhejte nám napsat či zavolat (smichov@evangnet.cz, 739 244 794).
Příležitostí je mnoho:

Občasná příprava občerstvení po bohoslužbách.

Pravidelná příprava jídla pro bezdomovce (mazání chlebů, nebo vaření polévky).

Hudební doprovod během bohoslužeb nebo meditací.

Spravování webu a prezentace na sociálních sítích.

Pomoc při hodinách náboženství pro děti.

Pomoc při přípravě biblických hodin.

Pomoc při volnočasových aktivitách pro děti z azylového domu.

Zapojení se do týmu, který navštěvuje osamělé a nemocné.

Pomoc s fundraisingem.

Zapojení do práce platformy „Sousedění“, která sdružuje organizace sousedící se sborem.