Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Chci přispět na sociální, vzdělávací či kulturní aktivity

Bankovní spojení
číslo účtu: 2300335514/2010 (FIO banka)

variabilní symbol (jen pro členy sboru): Vaše osobní číslo

specifický symbol (účel Vašeho daru):

Salár 01
Rekonstrukce chrámu 77
Komunitní prostor 55
Liturgické artefakty 88
Sbírka na křesťanskou službu 911130
Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost 911110
Sbírka pro Diakonii 911120
Sbírka darů Jeronýmovy jednoty 914100
Sbírka solidarity sborů 919200
Sbírka pro Evangelickou akademii 911166
Sbírka pro sociální a charitativní pomoc 911140
Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty 914200
Sbírka JTD 914300
Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů 911150

Přispět na potřeby sboru můžete také prostřednictvím QR kódů:

Do zprávy pro příjemce můžete pro jistotu napsat své jméno, ev. účel daru.
Všem, kteří svými dary pamatují jak na svůj sbor, tak na celou církev děkujeme.