Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Rekonstrukce interieru kostela

Smíchovský sbor vyhlásil veřejnou soutěž na rekonstrukci interieru. Důvodem je nutná oprava topení, zlepšení akustických podmínek prostoru, estetická harmonizace jednotlivých prvků a zvýšení využitelnosti prostoru chrámu. Dvoukolové soutěže se účastnilo 18 atelierů. K náhlédnutí dáváme zápis jednání (1. kolo) a zápis jednání (2.kolo).

Vítězný ideový návrh atelieru MCA se stal základem pro dopracování projektové dokumentace.

Bankovní spojení

číslo účtu: 2300335514/2010 (FIO banka)

specifický symbol (účel Vašeho daru): 77

Přispět můžete také prostřednictvím QR kódů:

LAVICE

Na rekonstrukci lavic přispěla Městská část Praha 5 částkou 160 ooo Kč,

celkový náklad na rekonstrukci lavic byl 620 ooo Kč a byl uhrazen z darů členů a přátel sboru.