Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Bohoslužba společně s německy mluvícími evangelíky

09. Prosinec 2018

U Martina ve zdi od 10:30 slavíme 2. adventní neděli společně s naším partnerstkým sborem. Na Smíchově bohoslužby nebudou.