Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

1. Neděle postní _ bohoslužby vede Anna Pokorná

21. Únor 2021

Tuto neděli tj. 21. 2. 2021 se můžete těšit na presenční bohoslužby, u nás v kostele.

Před bohoslužbou bude však nutná REGISTRACE pro kterou navštivte tento odkaz na doodle:https://doodle.com/poll/hht7f2hbquh8qti7?utm_source=poll….

Pokud nemáte možnost registrace pomocí online formuláře přihlaste se telefonem přímo bratru faráři (732 221 933).
Uzavírka registrací je vždy v sobotu ve 12:00.
Registrace je nutná z důvodu omezeného počtu návštěvníků bohoslužeb, povolených osob v našem chrámu je nyní 21.