Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

1. neděle po narození Páně – Mučedníka Štěpána

26. Prosinec 2021

Bohoslužby na Smíchově

Káže Anna Pokorná

Od 9:30

Ve sborové místnosti – z boku kostela