Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Dokumenty sboru

Výroční zprávy a hospodaření 

 

Financování:

Projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZNIK KOMUNITNÍHO CENTRA ČCE 

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001645.

zahájení projektu: 1. 12. 2020.

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 11. 2021.

Název příjemce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov.

Místo realizace projektu: Na Doubkové 8/2040, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Rozpočet projektu: 10 000 000,00 Kč