Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Jaroslava Jelínková

presbyterka