Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Aleš Kratochvíl

kurátor a předseda staršovtva

ales.kratochvil@evangnet.cz