Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Vzdělání a pastorace

Biblické hodiny, hodiny náboženství pro děti, konfirmační příprava, mládež, pastorační návštěvy, poznávací výlety.

Biblické hodiny se konají pravidelně v úterý od 16 hodin na faře.

Jedná se o hodinové setkání a rozhovor nad vybraným oddílem biblického textu. Zpravidla se střídají novozákonní a starozákonní texty.

Hodiny náboženství pro děti se konají ve čtvrtek od 16:45

Jedná se o hodinové setkání dětí od 5 do 12 let. Dvakrát do roka pořádáme pro děti víkend.

Konfirmační cvičení

Jedná se o setkání konfirmandů. Obsah hodin je postaven na metodologické příručce „Dvakrát měř, jednou věř“

Mládež středa od 19 hodin

Starší mládež se setkává pravdielně ve středu od 19 hodin

Mladší mládež se momentálně setkává společně s mládeží klimentského sboru na Praze 1 a to v pátek od 17:oo. Nepravidelně pak na střeše kostela pořádá klub „Do nebe“

Křesťanská služba

Pastorační návštěvy zabezpečuje tým lidí, kteří se sdružují v tzv. „křesťanské službě“. Po domluvě je možné se sejít také s farářem.

Poznávací výlety

Každým rokem pořádáme sborový výlet, na který vyrážíme zpravidla jednu červnovou sobotu. Během cesty vždy navštívíme několik pamětihodností ve vybraném koutě naší republiky.  Absolvujeme prohlídku zámku, projdeme se parkem, prozkoumáme skanzen nebo se necháme poučit v muzeu či památníku. Nezapomeneme přitom ani na zastávku na společný oběd. Výlet je vhodný i pro seniory, neboť je fyzicky nenáročný a cestujeme vlastním autobusem.