Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Komunitní prostor Smíchov

O PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FINANCOVÁNÍ:

Na přípravě projektu pracujeme už několik let. Proběhla veřejná architektonická soutěž a v současné době jsme v poslední fázi připrav před realizací vítězného projektu v režii ateliéru MCA. Bulletin a návrh rekonstrukce naleznete zde

Podařilo se nám úspěšně zajistit finance na rekonstrukci interiéru a provoz komunitního centra na dva roky (15,8 mil. Kč*), stále nám však chybí finance na rekonstrukci topení. Abychom mohli začít schází nám poslední milión. 

Jestli naše snažení chcete podpořit finančně, můžete tak učinit skrze náš účet 2300335514/2010 (přidejte prosíme specifický symbol 55), nebo prostřednictvím QR kódů. Bude vám vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely.

*Zdroje získaných financí 

Operační program Praha – pól růstu ČR

Členové sboru ČCE Smíchov 

Městská část Praha 5

VIZE

Naší vizí je otevřít vznikající multifunkční prostor jak potřebám komunitního centra, tak i veřejnosti, která by prostor mohla využít k organizaci dalších kulturních aktivit. Smíchovský sbor má mnoholeté zkušenosti s aktivizací života místní komunity. Přestože v současné době nejsme komunitním centrem, v rámci našeho provozu probíhá celé spektrum sociálních, kulturních a pohybových aktivit. Vzniklé KC bude navazovat na dosavadní činnost – podporovat sociální soudržnost a integraci osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity, a to například prostřednictvím poskytování finančního a právního poradenství a dalších služeb.

Hlavním tématem je harmonie tří oblastí života člověka, kterou reprezentuje zástupně trojice slov: Dech, Příběh a Čin. 

ZAPOJ SE

Jestli máte nějaký nápad, který byste chtěli v prostorách sami realizovat, kontaktujte nás na:

facebook/kpsmichov

772 723 050

kpsmichov@gmail.com