Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Komunitní prostor – otevření v Prosinci

02. Říjen 2021

Evangelický sbor na Smíchově připravuje celkovou rekonstrukci interiérů kostela. Prostory budou používány nově také v rámci vznikajícího komunitního centra, jehož hlavním tématem je harmonie tří oblastí života člověka, kterou reprezentuje zástupně trojice slov: Dech, Příběh a Čin. 

Chceme aktivizovat místní společenství jako celek a propojit se s našimi sousedy. Nabízíme finanční/sociální poradenství a široké spektrum kulturních a společenských aktivit.

V záři 2021 otevíráme!

Abychom mohli začít schází nám poslední milión. Podařilo se nám úspěšně zajistit finance na rekonstrukci interiéru a provoz komunitního centra na dva roky (15,8 mil. Kč), stále nám však chybí finance na rekonstrukci topení. 

Na přípravě projektu pracujeme už několik let. Proběhla veřejná architektonická soutěž a v současné době jsme v poslední fázi realizace vítězného projektu ateliéru MCA. V první půlce roku 2021 proběhne větší část rekonstrukce, která umožní zahájení provozu v záři 2021. 

Jestli naše snažení chcete podpořit finančně, můžete tak učinit skrze:

náš účet 2300335514/2010 

anebo skrze platformu Darujme.cz

QR kod Darujme.cz

( v každem připadě bude vám vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely).

Děkujeme!

Těšime se na setkání,

Tým KCS