Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Vize sboru

V prostředí nových možností společnosti, duchovního hledání, odcizení a nejistoty, chceme jako otevřené společenství místního farního sboru ČCE na Smíchově, které je součástí světového křesťanství, komunikovat pro současného člověka Evangelium a působit k rozvoji osobní víry a k rozvoji vzájemné podpory jednotlivců, rodin a skupin všech generací s cílem oslavit Boha ve světě a vnášet hodnoty víry, naděje a lásky do všech oblastí života společnosti.

aktuality

23. Leden 2022

Neděle 3. po Zjevení

Káže Anička Pokorná Od 9:30 Ve sborové místnosti – z boku kostela... (Zobrazit více)

aktuality

30. Leden 2022

Neděle 4. po Zjevení

Káže Maroš Klačko Od 9:30 Ve sborové místnosti – z boku kostela... (Zobrazit více)

Co děláme?

Pravidelná setkávání

Kromě nedělních bohoslužeb se v týdnu konají tato setkává...

zobrazit více

Bohoslužby a svátosti

Bohoslužby pro děti i dospělé se konají každou neděli od 9.30 hod.

Rodinná nedě...

zobrazit více

Vzdělání a pastorace

Biblické hodiny, hodiny náboženství pro děti, konfirmační příprava, mládež, pastoračn...

zobrazit více

Církev a společenské aktivity

Sborová neděle

Nepravidelně pořádáme v návaznosti na nedělní bohoslužby oběd ...

zobrazit více

Charita

Milostivé léto, Azylový dům Ezer, polévka pro potřebné, adopce na blízko.

Milosti...

zobrazit více

Smíchovští příležitostní zpěváci

SPZ

Jedná se o nevelké, ale pestré uskupení zpěváků a hudebníků všech věkových...

zobrazit více

Kdo jsme

Kazatel sboru

Maroš Klačko

farář sboru

tel. : 732 221 933

e-mail: maros.klacko@evangnet.cz

Pochází ze Slovenska, rok žil v Nizozemí a další pak v Londýně. Studoval matematiku, fyziku a evangelickou teologii na Karlově univerzitě v Praze. Působil v Pardubicích, Neratovicích, Novém městě pod Smrkem a Jindřichově Hradci.

Staršovstvo zobrazit více

Aleš Kratochvíl

kurátor a předseda staršovtva

ales.kratochvil@evangnet.cz

Jan Rybář

zapisovatel a vedoucí hospodářské komise

jrybar@email.com

Jan Horálek

redaktor sborového časopisu Alfa a Omega

janhoralek47@seznam.cz

Jana Fučikovská

hospodaření a účetnictví

Jaroslava Jelínková

presbyterka

Eva Smolíková

místokurátorka

práce s dětmi

Daniel Mikolášek

pokladník

hudební oblast

Michal Hoblík

pokladník

Ladislav Wagner

technicko – hospodářská oblast

Chci se zapojit

Komunitní prostor Smíchov

Chci se zapojit do některé ze služeb sboru

Chci cvičit na varhany

Chci si pronajmout kostel nebo jiné prostory sboru

Chci přispět na sociální, vzdělávací nebo kulturní služby a aktivity

Rekonstrukce interieru kostela

Archiv

Zobrazit celý archiv >

Fotogalerie

Noty a podklady

Kázání a podcasty

Alfa & Omega

Alfa & Omega

Dokumenty sboru

„V době hojnosti pamatuj na dobu hladu, ve dnech bohatství pak na chudobu a strádání.“

Sírachovec

Kontakt

Kontakt

Neváhejte se v případě žádosti o pomoc či rozhovor obrátit na našeho faráře.

Sborová kancelář: 251 564 204
Richard Jenčo, sborová administrativa: 739 244 794 
Maroš Klačko, farář: 732 221 933 

E-mail: smichov@evangnet.cz
Facebook: ČCE Smíchov
Evangnet: Sbor ČCE PRAHA 5 – SMÍCHOV
YouTube: ČCE Smíchov

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2300335514/2010
(FIO banka)

 

Adresa

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické na Smíchově

Na Doubkové 8/2040
150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 49276361

 Související stránky.: ČCE / Evangnet

Copyright © 2018